------------------
Thai Version
English Version
About Natural Care
Natural Care

เป็นเวลาหลายทศวรรษตั้งแต่มนุษย์เริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต จนพัฒนามาเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เอื้อประโยชน์ให้คนยุคใหม่ทำอะไรได้ง่ายและเร็วขึ้นในปัจจุบัน แต่ยังมีความจริงอีกอย่างที่เราต้องยอมรับนั่นคือมนุษย์เรากำลังเผชิญปัญหาสุขภาพมากขึ้นจากการเสียสมดุลของระบบภายในร่างกาย อันเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตที่ห่างไกลธรรมชาติอีกทั้งสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวก็เต็มไป ด้วยมลภาวะที่เป็นพิษ ซึ่งล้วนเป็นอันตรายต่อร่างกายแทบทั้งสิ้น

ด้วยเหตุนี้Natural Careจึงถูกก่อตั้งขึ้นด้วยทีมนักวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์ในปี 2542 เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ใน การดูแลสุขภาพที่ส่งตรงถึงบ้าน
ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทแนทเชอรัลเฮลท์ฟู้ดส์ จำกัด
ด้วยปณิธานที่มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่คืนสู่ธรรมชาติ ด้วยหลักการทางการแพทย์ทางเลือก(Alternative Medicine)พร้อมด้วยการนำเสนอรูปแบบวิธีการในการดูแลสุขภาพที่แตกต่างแต่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตยุค ใหม่ของคนไทย ทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดคือ เพื่อมอบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทยโดยยึดหลักให้ความรู้ในด้านการป้องกันไม่ใช่การรักษา เพื่อการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มให้บริการในด้านการดูแลสุขภาพ Natural Care ยึดมั่นในนโยบายหลัก ที่เน้นในคุณภาพและความจริงใจต่อสมาชิก คือ
“ คัดสรรคุณภาพ บริการด้วยความจริงใจ สะดวกสบายส่งตรงถึงบ้านคุณ ”
Natural Care เราคัดสรรคุณภาพ

 ด้วยความตั้งใจจริงในการมอบทางเลือกในการดูแลสุขภาพและมีความปลอดภัย Natural Care

จึงมีขั้นตอนในการคัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างเข้มงวด ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ทุกรายการของ Natural Careล้วนต้องผ่านการค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่สามารถอ้างอิง เชื่อถือได้ และทันสมัยที่สุด เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการ วิจัยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ตลอดจนเข้าสู่ขั้นตอนการ ทดสอบผลิตภัณฑ์โดยผู้ใช้จริง ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และ เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เพื่อยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรายการนั้นๆมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของสมาชิกได้จริง และมีความปลอดภัยในการรับประทานระยะยาว ยิ่งกว่านั้น Natural Care ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของสมาชิกตลอดไป

เพื่อให้ความตั้งใจในการมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับสมาชิกประสบผลสำเร็จ Natural Care จึงคัดสรรผู้ผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างเข้มงวด โดยมอบให้ เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกรายการ เนื่องจากเป็น โรงงานผลิตแคปซูลนิ่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีรวมกันถึง 3 มาตรฐาน ได้แก่ TGA (ออสเตรเลีย) BfArM (เยอรมนี) และ GMP (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย) ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า

 

• วัตถุดิบในการผลิตทุกรายการเป็นวัตถุดิบเกรด A ที่ได้ ผ่านการตรวจวิเคราะห์ ตามแบบมาตรฐานสากลจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบ มีคุณภาพตรงตาม Specification ในห้อง QC Laboratory ซึ่งจำเป็นต้อง ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีในโรงงานผลิตอาหารทั่วไป อันได้แก่ HPLC (High Performance Liquid Chromatography) และ GC (Gas Chromatography) ซึ่งสามารถแยกแยะสารสำคัญ ตลอดจนสารปนเปื้อนต่างๆ ได้อย่างละเอียด และมีความแม่นยำเสมือนเครื่องตรวจลายนิ้วมือ

 

• กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนสะอาดปลอดเชื้อและใช้กระบวนการบรรจุแคปซูลแบบโซลเวนฟรี (Solvent Free) ซึ่งไม่ทิ้งสารตกค้างบนเปลือกแคปซูล

 

• ผลิตภัณฑ์ถูกจัดเก็บอย่างถูกวิธีภายในห้องที่ปรับอุณหภูมิแสงสว่าง และความชื้นอย่างเหมาะสม สร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์จนถึงวันหมดอายุ

Natural Care เราบริการด้วยความจริงใจ

ศูนย์ข้อมูลวิตามินและอาหารเสริม (Natural Care Vitamin & Dietary Supplement Information Center ; VDIC)

ที่ Natural Care เราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีจะเกิดขึ้นได้ หากสมาชิกสามารถดูแลสุขภาพได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลวิตามินและอาหารเสริม Natural Care (Natural Care VDIC) จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการดูแล

สุขภาพจากทั่วทุกมุมโลกวิเคราะห์ตรวจสอบและจัดเก็บอย่างเป็นระบบตลอดจนปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการในการดูแลสุขภาพที่เชื่อถือได้กับสมาชิก ซึ่งสมาชิกNatural Careทุกท่านสามารถใช้บริการดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยบริการหลากหลายช่องทางดังต่อไปนี้

•  บริการข้อมูลและข่าวสารการดูแลสุขภาพที่เชื่อถือได้และมีความทันสมัย ผ่านทางจุลสาร Natural Care ทุกๆ 3 เดือน อย่างสม่ำเสมอ

 

•  บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและผลิตภัณฑ์ทุกรายการของสมาชิก โดยทีมนักวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยหลากหลายวิธี ดังนี้

•  ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2769-5666 กด 9 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

•  ทางโทรสาร หมายเลข 0-2769-5733 ตลอด 24 ชั่วโมง

•  ทางจดหมาย โดยเขียนคำถาม ส่งมาที่

ศูนย์ข้อมูลวิตามินและอาหารเสริม Natural Care ( Natural Care VDIC)

บริษัทแนทเชอรัล เฮลท์ ฟู้ดส์ จำกัด

เลขที่ 120 หมู่ 11 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 9

ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

•  ทางคอลัมน์ ตอบคำถามสุขภาพ Question for Health?? ใน Natural Care Newsletter

•  บริการอัพเดทข่าวสารการดูแลสุขภาพผ่านเอกสารทางวิชาการอื่นๆ

ศูนย์บริการสมาชิก (Natural Care Member Service Center ; MSC)

Health @ home Member Service Center หรือ Health @ home MSC อยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลา ด้วยบริการที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับสมาชิก ดังต่อไปนี้

•  สายด่วนข้อมูลอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โทร 0-2769-5666 กด 9 ที่สมาชิกสามารถใช้ บริการชอปปิ้ง (Shopping) ในสไตล์ใหม่ที่ให้ความเป็นส่วนตัว ไม่เหมือนใคร ซึ่งคุณสามารถศึกษารายละเอียด ข้อมูลในการดูแลสุขภาพ ข่าวสารสำคัญ ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น และตัดสินใจด้วยตัวคุณเองพร้อมกับทีมที่ปรึกษาเฉพาะตัวเป็นผู้ช่วยให้การเลือกผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับการดูแลสุขภาพของคุณอย่างแท้จริงในเวลาที่คุณต้องการ จึงหมดปัญหากับความน่ารำคาญที่มีพนักงานคอยตามทุกฝีก้าว

 

•  นโยบายรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 100 % ซึ่งหากสมาชิกไม่พึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ว่าในกรณีใดๆ สามารถติดต่อ Natural Care ได้ทางสายด่วนข้อมูลอาหารเสริมเพื่อสุขภาพได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าสินค้าให้ท่าน 100% เต็ม

•  โครงการ Natural Care Healthy Reward ที่เกิดขึ้นจากความตระหนักเสมอว่าสมาชิกคือบุคคลสำคัญที่เราอยากให้มีสุขภาพดีตลอดไป โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบแทนในมิตรไมตรีที่ท่านสมาชิกมีต่อเรามาช้านาน และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ควรบริโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

 

 

 ทั้งนี้ทุกการสั่งซื้อของท่านจะได้รับคะแนนสะสมเพื่อแลกรับผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน Privilege for Member)

•  บริการชำระค่าสินค้าผ่านบริการผ่อนสบายๆ 0% กับบัตรเครดิตชั้นนำ เพื่อการวางแผนทางการเงินพร้อมกับการมีสุขภาพดีได้ง่ายๆ

 ศูนย์รักษาความปลอดภัยข้อมูลของสมาชิก ( Natural Care Information Security Center ; ISC)

Natural Careเคารพในสิทธิส่วนตัวของสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดังนั้นข้อมูลในการปรึกษา สอบถามและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับภายใต้การดูแลควบคุมด้วย
ระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด และใช้เพื่อการติดต่อระหว่าง Natural Care กับคุณเท่านั้น

Natural Care มอบความสะดวกสบายด้วยบริการส่งตรงถึงบ้านคุณ

ศูนย์บริการจัดส่งสินค้า ( Natural Care Delivery Service Center ; DSC)

เวลาและสุขภาพของสมาชิกทุกท่านเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเราจึงช่วยให้สมาชิกประหยัดทั้งเงินและเวลาและถนอมสุขภาพของสมาชิกไม่ให้เผชิญกับมลพิษและการจราจรที่ติดขัด ด้วยบริการจัดส่งสินค้าที่มีมาตรฐาน4RของNatural Care ซึ่งสมาชิกสามารถมั่นใจได้ว่า

R ight Person สินค้าส่งถึงมือสมาชิกแน่นอน

R ight Place ถูกสถานที่

R ight Time ตรงตามเวลา

R ight Product ผลิตภัณฑ์ต้องถูกต้องและอยู่ในสภาพสมบูรณ์

ดังนั้นสำหรับสมาชิกที่อยู่ภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ และสำหรับสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้รับสินค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ Natural Care ได้รับการชำระเงินแล้ว 
Home | About Us | Products | Healthy Knowledge | How to order | FAQ? | Contact Us
บริษัทแนทเชอรัล เฮลท์ ฟู้ดส์ จำกัด
120 Moo 11 Ample Tower Bangna-Trad Road Bangna ,Bangna ,Bangkok 10260
Tel. 0-2769-5666 Fax. 0-2769-5733 E-mail info@naturalcare.co.th
Copyright (c) 2005 www.naturalcare.co.th.
All right reserved. Site by Megawecare.com