ผลิตภัณฑ์ชนิดใดที่เหมาะสม
กับหญิงตั้งครรภ์
รับประทานอาหารเสริมต่อเนื่อง
นาน ๆ จะมีอันตรายหรือไม่
ปัญหาการรับประทานยาเม็ดลำบาก (แคปซูลนิ่มที่เป็นเม็ดใหญ่)
ผลข้างเคียงของการรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพร้อมกัน
มีโอกาสแพ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หรือไม่
ขณะรับประทานยาต้องหยุด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือไม่
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จะช่วยให้หายขาดจากโรคหรือไม่
การระบุุคำเตืื่อน "เด็กและสตรี
มีครรภ์ไม่ควรรับประทาน"
วิธีการและขนาดรับประทาน
ที่แพทย์แนะนำ
ส่วนประกอบของวิตามินอี
หรือโคเอ็นไซม์คิวเท็น
ชาเขียวสกัดแบบแคปซูล
และแบบชง
Home | About Us | Products | Healthy Knowledge | How to order | FAQ? | Contact Us
บริษัทแนทเชอรัล เฮลท์ ฟู้ดส์ จำกัด
120 Moo 11 Ample Tower Bangna-Trad Road Bangna ,Bangna ,Bangkok 10260
Tel. 0-2769-5666 Fax. 0-2769-5733 E-mail info@naturalcare.co.th
Copyright (c) 2005 www.naturalcare.co.th.
All right reserved. Site by Megawecare.com