Editor's Talk
Health & Happy
Health Care
Health Liver
Health Skin
Health Tips
Healthy Focus
Healthy Game
Inside Your Health
บอกเล่าเรื่องสุขภาพ
Health Care
การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในบุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัยแต่มีบางภาวะที่ต้องพิจารณาให้ละเอียดก่อนเริ่มการออกกำลังกาย เช่น ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัว เป็นต้นเพราะอาจเกิดปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนตามมาได้การออกกำลังกายแบ่งกว้างได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. การออกกำลังกายเฉพาะส่วนเช่นการบริหารข้อไหล่ในผู้ป่วยโรคไหล่ติด การบริหารกล้ามเนื้อหลังในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังและการบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า ในกรณีที่มีข้อเข่าเสื่อมเป็นต้น

2. การออกกำลังกายทั่วไปซึ่งนอกจากจะมีผลทำให้จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงและมีผลดีคือทำให้ผู้สูงอายุมีการทรงตัวที่ดีขึ้น ลดอุบัติการณ์การลื่นล้มซึ่งเป็นสาเหตุของกระดูกหัก รวมทั้งการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอื่น เช่นภาวะปอดบวม ภาวะติดเชื้อ เป็นต้น

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุควรเป็นการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆได้แก่กล้ามเนื้อแขนและขาไปพร้อมๆ กันโดยที่กล้ามเนื้อมีการเกร็งตัวและคลายตัวสลับกันและมีความต่อเนื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อในระยะเวลาที่กำหนดเช่น การวิ่งเหยาะๆ ในกรณีที่ไม่มี ข้อเข่าเสื่อม การเดินการเต้นแอโรบิก หรือการรำมวยจีน เป็นต้น ส่วนกีฬาชนิดต่างๆ เช่น เทนนิส กอล์ฟแบดมินตัน มักมีการหยุดยืนพักสลับระหว่างที่เล่นกีฬาดังกล่าวจึงไม่ให้ผลดีเท่าที่ควรสำหรับการทำงานของปอดและระบบหัวใจและหลอดเลือดแม้ว่าจะมีประโยชน์ ในแง่สันทนาการก็ตามในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการออกกำลังกายโดยทั่วไปโดยเน้นถึงปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาในการเลือกชนิดและวิธีการที่เหมาะสมในผู้สูงอายุตลอดจนภาวะที่ควรระวังในการออกกำลังกายด้วย

ปัจจัยในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ
- อายุกรณีผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน แนะนำให้เริ่มจากการเดิน แล้วค่อยปรับเปลี่ยนต่อไป

อย่างช้าๆ แต่ถ้าผู้สูงอายุออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออยู่แล้ว สามารถออกกำลังกายได้เช่นเดิมแต่ควรเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นถ้ามีโรคประจำตัว

- เพศโดยทั่วไปเพศหญิงจะมีความสามารถในการออกกำลังกายน้อยกว่าเพศชายเพราะมีกล้ามเนื้อน้อยกว่าและความเข้มข้นของเลือดก็ต่ำกว่าด้วย

- น้ำหนักมักพบโรคหัวใจได้บ่อยในคนอ้วน ดังนั้นการออกกำลังกายต่างๆ ในผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักตัวมากจึงควรตรวจให้แน่ใจก่อน โดยเฉพาะถ้าเป็นชนิดที่ใช้ความรุนแรงสูง

- การทรงตัวและการเดินถ้ามีปัญหาในเรื่องนี้ควรระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะการออกกำลังกายที่มีการเดินหรือวิ่งร่วมด้วย เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

- โรคประจำตัวและยาที่รับประทานเป็นประจำ ยาบางตัวมีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดอาจทำให้ผู้สูงอายุเป็นลมจากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำขณะออกกำลังกายได้หรือยากล่อมประสาทสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงหรือมีอาการเครียดอาจทำให้เกิดอาการง่วงนอน จึงควรเพิ่มความระมัดระวังขณะออกกำลังกายมากขึ้นปัจจัยด้านการออกกำลังกายการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ นอกจากจะพิจารณาปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ควรเลือกชนิดให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม ตลอดจนอุปนิสัยของผู้สูงอายุด้วย รวมทั้งความเป็นไปได้ที่ผู้สูงอายุจะสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอ


Send to friend .... Print

 

Home | About Us | Products | Healthy Knowledge | How to order | FAQ? | Contact Us
บริษัทแนทเชอรัล เฮลท์ ฟู้ดส์ จำกัด
120 Moo 11 Ample Tower Bangna-Trad Road Bangna ,Bangna ,Bangkok 10260
Tel. 0-2769-5666 Fax. 0-2769-5733 E-mail info@naturalcare.co.th
Copyright (c) 2005 www.naturalcare.co.th.
All right reserved. Site by Megawecare.com