Editor's Talk
Health & Happy
Health Care
Health Liver
Health Skin
Health Tips
Healthy Focus
Healthy Game
Inside Your Health
บอกเล่าเรื่องสุขภาพ
Inside Your Health
เสริมแคลเซียม ป้องกันโรคกระดูกพรุน

วันหนึ่ง คนไทย ต้องได้รับแคลเซียม 800-1,500 มก.แต่ปัจจุบัน คนไทยได้รับแคลเซียมเฉลี่ยเพียง 361 มก.เท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอ หากร่างกายเราได้รับ แคลเซียมไม่เพียงพอ ร่างกายจะดึงแคลเซียมที่สะสมในกระดูกมาใช้ เมื่อเกิดขึ้นเป็นประจำ แคลเซียมถูกดึงออกมาใช้มากจนกระทั้งกระดูกพรุน เปราะบางทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลง แตกหักได้ง่ายแม้จะได้รับการกระแทกเพียงเล็กน้อย ซึ่งอาการเหล่านี้ เป็นอาการของโรค กระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน หรือ โรคกระดูกโปร่งบางคือภาวะที่เนื้อกระดูกลดลง และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ภายในของกระดูกส่งผลให้กระดูกบางลงทำให้มีโอกาสที่จะเกิดกระดูกหักได้ง่ายขึ้น ในระยะแรกโรคนี้จะไม่แสดงอาการออกมา จนกระทั่งมีความรุนแรงมากขึ้น จึงแสดงอาการออกมา เช่น ปวดหลังเรื้อรัง หลังค่อมเนื่องจากการยุบตัวของกระดูกสันหลัง หรือกระดูกสะโพกหัก ทำให้เดินไม่ได้เหมือนเดิม และเกิดภาวะแทรกซ้อน อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ในวัยเด็กปริมาณเนื้อกระดูกจะค่อย ๆเพิ่มขึ้นจนสูงสุดเมื่ออายุประมาณ 30-35 ปี หลังจากนั้นเนื้อกระดูกจะ ลดลงอย่างช้าๆ สำหรับผู้หญิง เมื่อย่างเข้าสู่วัยทอง ประจำเดือนจะมาไม่สม่ำเสมอ หรือ อาจหมดไป ทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง ส่งผลให้ การสลายแคลเซียมออกจากกระดูกมากขึ้น ทำให้ปริมาณเนื้อกระดูกลดลงผู้หญิงจะสูญเสียเนื้อกระดูกมากกว่าผู้ชายถึง 2 - 3 เท่า จึงส่งผลให้เข้าสู่ภาวะกระดุกพรุนได้ง่ายขึ้น

วิธีการป้องกันโรคกระดูกพรุน

1. การออกกำลังกาย การออกกำลังกายเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้กระดูกมีความแข็งแรงสมบูรณ์ ป้องกันการเกิดภาวะกระดูกพรุน ซึ่งจะมีอาการปวดหลัง และช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างกระดูกใหม่และป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน ประเภทของการออกกำลังกาย ต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัย เพศ โรคประจำตัว ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล ตัวอย่างการออกกำลังกายที่ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน มีดังนี้
ความถี่ของการออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 3-4 ครั้ง / สัปดาห์ ระยะเวลาของการออกกำลังกาย การออกกำลังกายแต่ละครั้งควรใช้เวลาติดต่อกันอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 30-60 นาที/ครั้ง

2. ภาวะโภชนาการ โภชนาการที่มีส่วนสำคัญต่อความแข็งแรงของกระดูก ได้แก่

1. โปรตีน อาหารพวกโปรตีนจะช่วยเสริมสร้างส่วนของเนื้อเยื่อพื้นฐานของกระดูกให้แข็งแรง อาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ทุกชนิด ถั่ว และเต้าหู้ เป็นต้น
2. แคลเซียม แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญในการสร้างเนื้อกระดูก อาหารที่มีแคลเซียมสูง ได้แก่ นม เต้าหู้ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ปลาตัวเล็ก งาดำ งาขาว และผักใบเขียวการรับประทานแคลเซียมเสริม ก็เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการป้องกันโรคกระดูกพรุนในอนาคต
3. วิตามินดี ช่วยทำให้การดูดซึมของแคลเซียมเป็นไปโดยปกติ และช่วยในการสร้างกระดูกเพิ่ม อาหารที่มีวิตามินดี ได้แก่ ไข่ ตับ นม รวมทั้งแสงแดดอ่อน ๆ วันละ 10-15 นาที

3. หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้า ชา กาแฟ
1. เหล้า ทำให้ผู้ดื่มรับประทานอาหารได้น้อย ทำให้ร่างกายขาดอาหารที่มีคุณค่าและจำเป็นแก่ร่างกาย และระบบอาหารย่อย ทำงานไม่ดี ทำให้ดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลง
2. ชา กาแฟ เมื่อดื่มชา หรือกาแฟ ทำให้ผู้ดื่มมีการขับปัสสาวะออกมากขึ้น ทำให้มีการสูญเสียแคลเซียมไปกับปัสสาวะ

ดังนั้น ทุกคนควรจะหันมาเริ่มต้นสะสมมวลกระดูกด้วยแคลเซียมตั้งแต่วันนี้ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลาย ไม่ควรชะล่าใจ เพื่อให้มีต้นทุนกระดูกที่ดีพอไว้ใช้ เมื่อยามถึงวัยสูงอายุ หลีกเลี่ยงภัยจากโรคกระดูกพรุนในที่สุด

เอกสารอ้างอิง

1.www.thaiclinic.com. นพ.พนมกร ดิฐสุวรรณ ศัลยแพทย์

2.อาจารย์ ดร.นภาพร แก้วนิมิตชัย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Send to friend .... Print

 

Home | About Us | Products | Healthy Knowledge | How to order | FAQ? | Contact Us
บริษัทแนทเชอรัล เฮลท์ ฟู้ดส์ จำกัด
120 Moo 11 Ample Tower Bangna-Trad Road Bangna ,Bangna ,Bangkok 10260
Tel. 0-2769-5666 Fax. 0-2769-5733 E-mail info@naturalcare.co.th
Copyright (c) 2005 www.naturalcare.co.th.
All right reserved. Site by Megawecare.com